Élet- és túláramvédelmi rendszerek telepítése

Hívjon minket az alábbi villanyszerelési munkálatokért:
Legyen elővigyázatos, óvja meg szeretteit és Önmagát az előre nem látott veszélyektől!
Hívjon minket, hogy az Ön otthona is a lehető legbiztonságosabb legyen!

Ahhoz, hogy otthonában a lehető legbiztonságosabban használhassa elektromos készülékeit az alábbiak feltétlenül szükségesek:

  • Megfelelő földelés
  • EPH rendszer
  • Áram-védőkapcsoló
  • A lakás vezetékezésének megfelelő kismegszakítók

Ha a fentiek közül akár csak az egyik nincsen megfelelően kivitelezve otthonunkban, csak idő kérdése, hogy probléma legyen belőle. Az alábbi cikkekben olvashat részletesen róluk, hogy miért is olyan fontosak.

Ha otthonában sűrűn leold a kismegszakító, vagy a FI relé, esetleg nincsen földelés vagy EPH rendszer kialakítva, vagy csak bizonytalan az előzőek meglétében, azonnal kérje ki villanyszerelő szakember véleményét, hogy megelőzhető legyen a baj!

A földelés

A különböző célú villamos hálózatok és rendszerek szinte mindegyikében szerepet kap a földelés, mint eljárás, de szinte minden esetben más a cél és más az eszköz.
Attól függően, hogy milyen rendszerben és milyen céllal alkalmazzuk, jelentős eltérések adódhatnak a földelések között.

A számos földelési rendszer közül, otthonainkban az érintésvédelmi földelésekkel találkozunk általában ezért most a többit jelen esetben nem tárgyalnám.
Az érintésvédelmi (védő) földelések célja a villamos fogyasztó-berendezések biztonságos használatának elősegítése. A földelő ez esetben a fogyasztói csatlakozásnál helyezkedik el, és feladata egyfelől az ún. érintési feszültség megfelelő szintű korlátozása, másfelől a testzárlat adott időn belüli megszüntetése. (Ezek aránya az érintésvédelem módjától függ.)

Egy kicsit hétköznapibb nyelvezettel:

Fontos, hogy minden konnektor illetve közvetlenül a hálózatra kapcsolódó fogyasztó (pl.: lámpatest) csatalkozzon a földházlózatra, hiszen előfordulhat, hogy a konnektorról üzemelő, vagy a rendszerre kötött eszköz testzárlatos lesz. Ebben az esetben a fázis vezető kontaktba kerül a fogyasztó fém házával és megérintve a készüléket (pl.: mikró, mosógép, mosogatógép, vízforraló, vasaló, lámpa, villanytűzhely stb…) rajtunk keresztül fog átfolyni az áram, ami életveszélyes!

A földelés célja, hogy ha a testzárlatos fogyasztó feszültség alá kerül, ne rajtunk keresztül záródjön az áramkör, hanem a föld vezetéken, ezáltal védve minket a hibás készülékek okozta életveszélyes áramütéstől!

Sok régebbi épületben találkozni olyannal, hogy nincsen kiépítve föld hálózat, vagy ha van is, nincsenek az egyes áramkörök rákötve, ezért érdemes felülvizsgáltatni lakásunk/házunk villamos rendszerét, mielőtt egy nemvárt baleset bekövetkezne.

De vajon elegendő a földelés a teljes biztonsághoz?……

…..Nem! 

Ez az egyszerű válasz az előbb feltett kérdésre és alább tárgyaljuk, hogy mi szükséges a teljes érintésvédelem kialakításához.

.

Az EPH rendszer

Az egyenpotenciálra hozás (EPH) lényege, hogy az ember környezetében a különböző fémcsöveket és fémszerkezeteket és földeléseket összekötjük egymással, hogy ne tudjon kialakulni potenciál különbség. Ezáltal megakadályozzuk, hogy bárkit is megrázzon a villany fémszerkezethez való hozzáérés útján.

A lakások, családi házak és egyéb épületek érintésvédelmének része az EPH kialakítás. Például egy családi háznál a villanyszerelés során EPH vezetéket kell kiépíteni kazánhoz (ahol a gáz, víz, fűtéscsöveket be kell kötni az EPH csomópontba), gázmérőhöz (gázóra áthidalásához), be kell kötni a fürdőkádakat is (javasolt a műanyag kádak bekötése is a lefolyócsőbe kapható fémbetéttel EPH vezetővel), összekötjük a csapteleppel is továbbá nagyobb fémszerkezeteket is.

Miért van erre szükség?

Ha például egy lakóházban testzárlat lép fel és a védővezeték (föld) felé  áram folyik és ekkor éppen fogjuk a vasalót vagy, egy villanytűzhely fémes részét, közben a másik kezünkkel vagy testünkkel  hozzáérünk a vízcsőhálózathoz vagy fűtéscsőhöz,  áramütést kaphatunk.

Miért rázna meg ilyen módon a vízcső például?

A megérintett vízcső áramot nem vezetve lényegében a talaj  valamely pontjának potenciálján van, ugyanakkor a másik  kézzel érintett villamos készülék teste a védővezető potenciálján van. Ezek ugyan a földszinten egymással fémesen össze vannak kötve,  de mivel a védővezetőn igen jelentős földzárlati áram folyik,  a védővezetőn számottevő feszültségesés van, s a balesetet szenvedő személy lényegében ezt a feszültségesést hidalja át.

Ez a feszültségesés a szokásos 400/230 V-ós hálózat esetén is  100 V nagyságrendű lehet, tehát semmiképpen nem elhanyagolható!

Ha a villamos készülék testét a vele egyidejűen érinthető minden  egyéb fémszerkezettel rövid úton fémvezetővel összekötik, akkor a két rész között gyakorlatilag nem léphet fel érintési feszültség. Ez az egyénpotenciálra hozás célja és elve.

Tehát ha megfogunk egy földelt testzárlatos fogyasztót, (pl. vasaló, tűzely…) és vele egyidőben a víz/gázcsövet, a potenciálkülönbség miatt rajtunk fog átfolyni az áram ami szintén életveszélyes lehet!

 Ha van földelő hálózat illetve EPH rendszer kialakítva, már teljes védettséget élveznek a lakók?

A válasz sajnos ismételten NEM, illetve csak részben.

Az áram-védőkapcsoló

Bár a testzárlatos testek érintése által okozott veszélyforrásokat kitudjuk küszbölni a földeléssel illetve az EPH kialakításával, ezek nem védenek meg minket minden esetben. Ha közvetlenül, vagy közvetetten is akár feszültség alatt levő vezetékkel érintkezünk, megrázhat minket az áram ami életveszélyes. Ennek megakadályozására szükséges telepíteni az áram-védőkapcsolót, más nevén FI relét.

Mi az a FI relé?

A Fi-relé, vagyis az áram-védőkapcsoló a legkorszerűbb készüléke a modern érintésvédelemnek, és mostanra a hibavédelem egyik nélkülözhetetlen eszközeként tartjuk számon.

A Fi-relét közvetett érintés ellen, meghibásodás következtében létrejövő áramütés megelőzésére fejlesztették ki. Az áram-védőkapcsoló feladata, hogy érzékelje a föld felé elfolyó áramot. Ha a föld felé elfolyó hibaáram mértéke meghaladja a névleges hibaáram érzékenység értékét a Fi-relé “megszólal”. Tehát, ha valamilyen elektromos berendezés teste feszültség alákerül, a Fi-relé automatikusan 0.2 mp-en belül megszakítja a védett berendezés vagy berendezés rész táplálását.

A 10mA és a 30mA érzékenységű fi-relé bizonyos fokú védelmet nyújt aktív részek közvetlen érintésekor, vagyis a villamos hálózat üzemszerűen feszültség alatt lévő részeinek véletlen hozzá nyúlásakor is.

Fi-relé tűzvédelmi feladatot (feltételesen) is ellát, mivel észleli a szigetelés hibáit. Fi-relék beépítését előírják többek között építkezések elosztóiban, uszodákban, egészségügyi helyiségekben, laborokban, iskolákban, és tűzveszélyes üzemrészekben.

Az áram-védőkapcsoló sem önálló érintésvédelmi módszer, hanem védővezetős érintésvédelem kiegészítő védelmi készüléke!

Tehát a FI relé megvéd minket a halálos kimenetelű áramütéstől úgy, hogy megszakítja a vele összeköttetésben levő hálózat áram ellátását amint úgy érzékeli, hogy “szivárog” az áram, tehát épp a mi testünkön kezd átfolyni, vagy egy zárlatos testen keresztül a föld felé.

Új villamos hálózat kiépítésénél vagy felújításnál az áram-védőkapcsoló (FI relé) beépítése kötelezően történik a háztartásokban.

Lényegében ha földelési illetve az EPH rendszer ki van alakítva otthonunkban és FI relé is telepítve van, az áramütés valószínűsége gyakorlatilag 0!
Ha Önnél nincsenek telepítve a fent említett érintésvédelmi rendszerek, vagy bizonytalan benne hívjon szakembert minél előbb!

Túláramvédelem

Az életünk védelméről az előző fejezetekben írtam, most a vezetékek védelméről essen néhány szó.
Ezt a funkciót az úgynevezett kismegszakító látja el.

A kismegszakítók elsődleges feladata, hogy túlterhelés és zárlat védelemmel lássák el az elektromos hálózatot. A berendezés vezetékeit meg kell védeni a túláramok következtében kialakuló káros hőhatásoktól.

A folyamatos túlterhelés a vezetékek szigetelésének az élettartamát csökkenti. A rövidzárlat következtében meginduló, a vezeték terhelhetőségét drámaian túllépő áram hatására (ami akár több ezer amper is lehet), a keletkezett hő a vezeték szigetelését néhány másodpercen belül megsemmisítheti.

Tehát a kismegszakító elsődleges feladata, hogy névlegesnél nagyobb áramon felül az áramkört automatikusan lekapcsolja a hálózatról. Praktikus méretük, és egyszerű kezelhetőségük miatt a vezetékek védelmét mára kötelezően kismegszakítók biztosítják, az olvadó biztosítékokat teljesen kiszorították erről a területről. 

Kismegszakítókból különböző kioldási karakterisztikájúakat lehet telepíteni, a különbség leoldási sebességükben van. A helytelenül megválasztott kioldási karakterisztikával rendelkező túláramvédelmi eszköz, indokolatlan megszólaláshoz vezet, vagy éppen ellenkezőleg, az indokolt lekapcsolás később következik be, mint kellene.

Röviden a kismegszakítók a vezetékek túlterhelésének elkerülését szolgálja! A nem helyesen megválaszott kismegszakító a hálózat nagyfokú túlterheléséhez és ezáltal a vezetékek kigyulladásához vezethet. Ha úgy gondolja, hogy biztosítékai már régiek, vagy nem megfelelő szakértelemmel lettek telepítve, mindenképpen hívjon villanyszerelőt!

Kérjen árajánlatot villanyszerelési munkálatainkra egyszerűen és gyorsan még ma!​